duminică, 6 noiembrie 2011

– Convenţia Drepturilor Copilului – explicată pentru copii 28

Pe cine vizează această Convenţie (art. 1,2):
Prezenta Convenţie este prevăzută pentru toţi cei care au vârsta sub 18 ani, adică pentru cei care nu au
atins majoratul. Ea vizează totţi copiii şi tinerii, fără deosebire de culoare, sex, limbă, naţionalitate,
origine etnică sau socială, religie, capacitate de exerciţiu, opţiune politică sau condiţii de trai.
Discriminarea sau hărţuirea (art. 2):
Copiii şi tinerii care sunt discriminaţi sau hărţuiţi din cauza situaţiei familiale, activităţii, opiniilor sau
religiei au dreptul la protecţie.
Interesele superioare ale copiilor şi tinerilor (art. 3):
Atunci când instanţele judecătoreşti, autorităţile publice şi alte instituţii de acest gen iau decizii care
vizează copiii şi tinerii, se va acorda întotdeauna prioritate intereselor lor.

28
Ap. Drepturile mele – Centrul de Informare şi Documentare privind Dreptul Copilului din Moldova. 44
Responsabilităţile părinţilor (art. 5, 18, 26, 27):
Ambii părinţi au aceleaşi responsabilităţi în creşterea şi educarea copiilor. Este foarte important ca ei
să se gândească în primul rând la interesele copilului lor. Părinţii îşi vor ajuta copiii să-şi înţeleagă şi
să-şi exercite drepturile. Statul semnatar va respecta şi va sprijini părinţii şi persoanele care au sub
tutela lor copii. El va acorda asistenţă copiilor ai căror părinţi lucrează.
Dreptul la viaţă (art. 6):
Toţi copiii şi tinerii au dreptul incontestabil la viaţă. Statul semnatar va sigura dreptul acestora la viaţă
şi la dezvoltare.
Dreptul la nume şi la cetăţenie (art. 7,8):
Copilul este înregistrat imediat după naşterea sa. De asemenea, el are dreptul la nume şila cetăţenie,
dreptul de a-şi cunoaşte, în măsura posibilului, părinţii şi de a fi crescut de aceştia. Nimănui nu-i este
permis să lipsească copilul sau tânărul de identitatea sa.
Copiii şi părinţii (art. 9, 10, 11):
Copilul nu va fi separat de părinţii săi cu excepţia cazurilor când părinţii locuiesc separat
sau când, în
urma unor decizii întemeiate, aceasta este în interesul copilului. Dacă copiii şi părinţii locuiesc separat,
copilul are dreptul să-şi vadă ambii părinţi destul de des pentru a menţine contacte personale. Dacă
unul sau ambii părinţi au fost separaţi de copii în urma detenţiei, deportării sau decesului, copilul are
dreptul să cunoască ce s-a întâmplat cu părinţii săi. Niciun copil nu poate fi dus sau ţinut în străinătate
împotriva voinţei sale ori a părinţilor săi.
Dreptul la libertate de exprimare, la opinie şi la religie (art. 12, 13, 14):
Copiii şi tinerii au dreptul să-şi exprime liber opiniile şi să fie luaţi în serios în ceea ce priveşte
aspectele ce-i afectează. Aceasta înseamnă că ei pot căuta, primi şi oferi informaţii şi idei de orice
natură. Ei au dreptul să se exprime oral, în scris, prin desen, cântec şi rpin alte feluri, dar în măsura în
care nu deranjează sau ofensează alţi oameni. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie a copiilor şi
tinerilor vor fi respectate.
Dreptul de a fi membru al asociaţiilor (art. 15):
Copiii şi tinerii au dreptul de a forma şi de a fi membri ai asociaţiilor, de a participa la adunări paşnice,
dar în măsura în care nu încalcă libertăţile şi drepturile altora.
Dreptul la intimitate (art. 16):
Copiii şi tinerii au dreptul la protecţia vieţii lor. Scrisorile şi jurnalele intime le aparţin doar lor.
Nimeni nu va fi supus atacurilor la onoarea şi reputaţia personală.
Dreptul la diversitatea informaţiei (art. 17):
Statul semnatar va avea grijă ca copiii şi tinerii să aibă acces la informaţii şi materiale din ziare, cărţi,
de la radio şi televizor. Statul semnatar este responsabil de editarea şi difuzarea cărţilor pentru copii şi
tineret. Copiii şi tinerii, a căror limbă maternă este alta decât cea de stat, vor fi asiguraţi cu materiale în
limba lor.
Maltratarea şi abuzul (art. 19, 34, 39);
Nici părinţii, nici alţi adulţi nu au dreptul să trateze cu violenţă copiii şi tinerii. Statul semnatar va
proteja pe toate căile copiii şi tinerii contra maltratării, exploatării şi abuzului. Statul trebuie să
intervină şi în cazurile în care părinţii nu au grijă sau nu sunt în stare să aibă grijă de copiii lor. Copiii şi tinerii supuşi neglijării, abuzului sau torturii, precum şi cei care au fost supuşi unor tratamente
degradante, au dreptul la orice asistenţă posibilă.
Handicapul şi ajutorul tehnic (art. 23):
Copiii şi tinerii cu handicap mintal sau fizic au dreptul să trăiască în condiţii care să le garanteze
încredere în sine şi posibilitatea unei vieţi active în cadrul societăţii. Ei vor primi ajutor tehnic adecvat
şi educaţie necesară. În cazul în care părinţii nu au posibilitatea să plătească pentru aceasta, statul
semnatar le va acorda ajutor material.
Dreptul la sănătate (art. 24):
Copiii şi tinerii au dreptul de a se bucura de un standard înalt de sănătate. Ei au de asemenea dreptul de
a beneficia de asistenţă medicală. Fiecare are dreptul la hrană suficientă şi la apă potabilă. Copiii şi
părinţii vor fi informaţi despre starea sănătăţii copilului, despre nutriţie, despre igienă, despre avantajul
alăptării naturale şi despre felul în care pot fi evitate diferite accidente.
Dreptul la educaţie (art. 28):
Copiii şi tinerii au dreptul la educaţie primară gratuită, consiliere şi îndrumare profesională. Ei au de
asemenea posibilitatea să beneficieze de studii secundare şi superioare. Copiii şi tinerii vor fi încurajaţi
să frecventeze regulat şcoala şi să finalizeze studiile. Disciplina şcolară va fi aplicată având în vedere
respectul faţă de demnitatea copilului şi în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii.
Dreptul la propria cultură (art. 30):
Copiii şi tinerii care aparţin unei minorităţi sau sunt autohtoni au dreptul să se bucure de propria viaţă
culturală. Ei deţin şi dreptul la propria religie şi la utilizarea limbii lor materne.
Dreptul la odihnă şi la timp liber (art. 31):
Toţi copiii şi tinerii au dreptul la odihnă şi la timp liber, la joc şi la activităţi recreative proprii vârstei
lor. Ei au dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală şi artistică. Statul va respecta şi va
promova dreptul tuturor de a participa la activităţi culturale şi distractive.
Muncă dăunătoare şi exploatare (art. 32, 34, 36):
Copiii şi tinerii nu vor fi forţaţi să presteze munci care comportă riscuri privind dezvoltarea şi
sănătatea lor. Trebuie să existe regulamente care să specifice vârsta la care se permite prestarea
diferitelor munci şi numărul orelor de muncă permise. Copiii şi tinerii vor fi protejaţi împotriva
oricărei forme de exploatare sexuală şi de abuz sexual. Ei trebuie de asemenea să fie protejaţi contra
exploatării în scopul producţiei de spectacole sau de materiale cu caracter pornografic. Statul va
proteja copiii şi tinerii împotriva oricăror altor forme de exploatare dăunătoare oricărui aspect al
bunăstării lor.
Substanţe narcotice (art. 33):
Statul semnatar va proteja prin toate mijloacele posibile copiii şi tinerii împotriva utilizării substanţelor
narcotice. Ei nu trebuie să fie folosiţi pentru producţia şi traficul substanţelor narcotice.
Traficul cu copii (art. 35):
Statul semnatar va lua toate măsurile pentru a preveni răpirea, vânzarea şi traficul cu copii în orice
formă.
Participarea şi protecţia în cazul conflictelor militare (art. 38):
n cazul conflictelor militare, copiii şi tinerii trebuie să fie protejaţi în orice mod posibil. Statul trebuie
să se asigure că persoanele care nu au atins vârsta de 15 ani sănu participe direct la ostilităţi. În cazul
în care sunt recrutaţi tinerii de peste 15 ani dar sub 18 ani, statul semnatar se va strădui să înroleze cu
prioritate pe cei mai în vârstă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.