marți, 25 octombrie 2011

resurse pentru monitorizarea violentei scolare

Resurse pentru monitorizarea violenţei şcolare

Rolul jucat în implementarea acestei măsuri (membru al consiliului de administraţie,Consilier Educativ)

- prezentarea in cadrul Consiliului profesoral a rolului Comisiei pentru combaterea violentei in scoala si a necesitatii monitorizarii cazurilor de violenta;
-aplicarea unor chestionare elevilor,parintilor,dascalilor;
- prezentarea si distribuirea fisei tip de monitorizare a cazurilor de violenta tuturor cadrelor didactice;
- realizarea unei baze de date prin colectarea periodica (saptamanal) a fiselor de monitorizare.
-stabilirea unui program concret,cu delegarea unor responsabilitati concrete;

- centralizarea datelor la nivelul şcolii

Strategii şi măsuri concrete :

- Informarea tuturor celor implicati(dascali,elevi,parinti,comunitate,mass-media;
-stabilirea scopului,obiectivelor si termenelor limita de implementare;
- desemnarea responsabililor care sa monitorizeze in permanenta actiunile derulate;
- inregistrarea permanenta a datelor;
- mese rotunde cu reprezentanti ai altor scoli;-fiecare diriginte va avea in portofoliu strategiile si masurile concrete ce pot fi adoptate la clasa lui;

-parteneriate cu scoli din strainatate;

-evaluarea periodica si finala;

-concurs intre clase pe teme de disciplina(cu premierea celei cu rezultate mai bune);
Resurse:
- umane: profesori diriginţi, consilier şcolar, informatician,psiholog,politie,parteneri ai scolilor din alte tari;
- materiale: pliante si materiale utile despre violenta scolara,spaţiu pentru centralizarea şi transmiterea datelor, coli hârtie, copiator, toner, conexiune la Internet;
- financiare:sponsorizari.

Dificultăţi ce pot să apară:

-neimplicarea cadrelor didactice si a dirigintilor;

- superficialitate în tratarea problemelor;

-neglijarea actelor de violenta;

-minimalizarea actelor de violenţă;

-lipsa timpului necesar pentru implementare.

-volum mare de munca;

-suprapunerea unor activitati.

Persoane/ instituţii necesare in colaborare:
-Mass-Media, I.J.P., ISJ, biserica, Protecţia copilului, mass-media locală, agenţii economici parteneri ai şcolilor,ONG,scoli din tara si strainatate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.